Consultancy & engineering

Ten behoeve van professioneel management en controle is het belangrijk dat we duidelijke keuzes maken over de doelen die we nastreven. Wat wil de eigenaar van de infrastructuur bereiken? Wat zijn de minimumvereisten voor de systemen in de infrastructuur? Wat is de gewenste levenscyclus van een infrastructuur? Dient er voldaan te worden aan wettelijke of andere vereisten en normen? Wat zijn de risico’s in de infrastructuur? Hoe gaan we om met deze risico’s? Hoeveel onderhoudsbudget is er beschikbaar? Etc, etc.

Veel zaken die van belang zijn bij het beheer van een infrastructuur, veel zaken waarover moet worden onderhandeld en veel vragen die moeten worden beantwoord. Vaak is er een gebrek aan diepgaande kennis of budget, gerelateerd aan sommige systemen, bij de eigenaar van de infrastructuur. Dit maakt het vaak onmogelijk voor de eigenaar om alle vragen te beantwoorden die moeten worden gesteld. De antwoorden op deze vragen vormen echter de basis van de controle en het beheer van de infrastructuur en daarmee de basis voor een infrastructuur die voldoet aan de kwaliteitseisen tegen een prijs die overeenkomt met de verwachtingen.

Talkpool Nederland adviseert de eigenaren van infrastructuren in deze kwesties door bijvoorbeeld nauwkeurig de systemen te inventariseren die deel uitmaken van de infrastructuur, door normen vast te stellen voor onderhoud met betrekking tot de systemen die deel uitmaken van de infrastructuur, door risico’s te identificeren en analyses uit te voeren over de gegevens die beschikbaar zijn en afkomstig zijn van de bestaande infrastructuur. Talkpool Nederland helpt haar klanten om ‘nominale onderhoudsplannen’ te definiëren die een verschil kunnen maken;

Talkpool Nederland zal eigenaren van infrastructuur adviseren over onderhoudsplannen, versterkingen, mastaanpassingen, mastbelastingen, antenne aanpassingen, H & S, risico’s en alle andere (technische) uitdagingen. Ook zal Talkpool Nederland adviseren over nieuwe technieken, standaarden en zakelijke kansen.

Engineering

Talkpool Nederland is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de capaciteit van de masten te vergroten. Vanwege nieuwe technieken veranderen de antennesystemen veel. Vanwege het (toekomstige) gebruik van actieve antennesystemen (en antenne gecombineerd met RRU’s) zullen meer en zwaardere (meer windbelasting) antennes plus apparatuur in de masten worden geïnstalleerd. Dit veroorzaakt meer belastingen in de masten en meer masten die hun limieten overschrijden.

In het verleden hebben medewerkers van Talkpool Nederland een hoofdrol gespeeld in de ontwikkeling van versterking van de traleer torens met ‘knikverkorters’. Vanwege deze toren werd de capaciteit voor veel torens verhoogd. Talkpool Nederland zoekt samen met de masteigenaar voortdurend naar mogelijkheden en mogelijkheden om de mastcapaciteit uit te breiden en de torens klaar te maken voor toekomstig gebruik.

Herontwikkeling

Talkpool Nederland kan het volledige herontwikkelingsproces opstellen en beheren. Vanwege de toenemende ouderdom van de siteportefeuille zullen de onderhoudskosten in de toekomst hoger zijn. Samen met de eigenaar van de site zal Talkpool Nederland een onderhoudsprogramma uitvoeren om extra kosten en herontwikkelingen te voorkomen.

Is een herontwikkeling noodzakelijk, dan zoekt Talkpool Nederland naar technische mogelijkheden om de nieuwe mast op de bestaande site te projecteren zonder eerst de bestaande mast te ontmantelen. Dit bespaart veel kosten voor een tijdelijke oplossing ten behoeve van de continuïteit van de operator.

Mijlstraat 45b 5281 LJ Boxtel NL
+31-(0)411-849230