Inspecties & Certificering

Om topprestaties te kunnen leveren op het gebied van beheer en controle, is het belangrijk dat er een duidelijk en betrouwbaar beeld wordt gecreëerd van de infrastructuur en alle bijbehorende systemen en componenten.

  • Welke systemen en componenten zijn aanwezig op locatie?
  • Waar op de locatie zijn die aanwezig?
  • Wat is de conditie van de aanwezige componenten en systemen?
  • Hoe belangrijk is het systeem / onderdeel voor de werking van de infrastructuur?
  • Wat is het risico dat we nemen als het systeem / onderdeel faalt?

Allemaal vragen over de fysieke conditie van de bestaande infrastructuur. Allemaal vragen waarop we alleen betrouwbare antwoorden kunnen geven als we de systemen / componenten daadwerkelijk zien, aanraken en beoordelen op basis van objectieve criteria.

Talkpool Nederland meet de conditie en waardeert alle systemen en componenten die deel uitmaken van een infrastructuur, in overeenstemming met NEN 2767 (Condition Measurement of Building and Installation parts) en creëert zo een betrouwbare database voor verder beheer. De ‘nulmeting’ is belangrijk voor het vaststellen van de principes van beheer en controle en ook voor het ‘operationeel onderhoudsplan’ dat zal worden gerealiseerd.

Naast ‘basislijnmetingen (NEN2767)’ voert Talkpool Nederland ook ‘specifieke systeem gerelateerde testen en metingen uit’. Deze tests en metingen worden uitgevoerd in overeenstemming met vastgestelde (wettelijke) normen / praktijken en bieden een uitstekend begrip van de technische werking van deze systemen / componenten.

Talkpool Nederland voert ook onafhankelijke ‘Quality Assurance-controles’ uit op constructie-, installatie- en onderhoudsactiviteiten die worden uitgevoerd door externe aannemers.

Inspecties
Alle inspecties worden uitgevoerd door getrainde en gecertificeerde inspecteurs met een technische achtergrond. Talkpool maakt gebruik van toegewijde inspecteurs / specialisten. Talkpool is van mening dat een fatsoenlijke inspectie alleen kan worden uitgevoerd door toegewijde inspecteurs. In tegenstelling tot veel aannemers gebruiken we geen site bouwers of telecommonteurs om inspecties uit te voeren.

Onze inspecteurs zijn getraind om al het nodige ter plaatse te verzamelen om een ​​betrouwbare NEN 2767 conditiemeting uit te voeren. Daarna evalueert onze NEN 267-specialist de site gegevens en bepaalt hij de definitieve conditiescore en rapportage van NEN 2767. Ook maakt hij het MJOP (Meer Jaren Onderhoud Plan), onderhouds- en investeringsplan en advies aan onze klanten.

Veiligheidsinspecties en certificatie
Certificering van de veiligheidssystemen (Soll-Vigo, Faba, Latchway, Shuteline) zal worden uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs. Voor elk systeem wordt elke inspecteur getraind en gecertificeerd door de fabrikant van het genoemde systeem. Dus de veiligheid van het systeem wordt gegarandeerd door de fabrikant.

Mijlstraat 45b 5281 LJ Boxtel NL
+31-(0)411-849230