Onderhoudsmanagement

Het uitgangspunt van Talkpool Nederland is niet dat de leveranciers van onderhoud zelf hun werk inplannen, maar dat de planning van het werk volledig wordt gecontroleerd door Talkpool Engineering.

Talkpool Nederland wil continu controle hebben over wat er op de locaties gebeurt. Wie heeft welk werk gedaan? Wanneer hebben zij dit werk uitgevoerd? Wat is er veranderd in de systemen / componenten? Alle vragen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de infrastructuur en die van invloed kunnen zijn op de onderhoudskosten.

Hoe vaak komt het voor dat de onderhoudsplanning die door de leverancier zelf is gemaakt, niet op het juiste moment, of erger nog, helemaal niet is uitgevoerd? Hoe vaak gebeurt het dat aannemers voor vervanging tweedehands materialen gebruiken in plaats van nieuwe materialen?

Hoe weten we of er nog steeds garantie is voor de systemen / componenten die worden vervangen? Steeds minder eigenaren van infrastructuren begrijpen en hebben controle over de activiteiten die daadwerkelijk worden uitgevoerd door hun onderhoudsleveranciers.
Talkpool Engineering zal de onderhoudsplanning centraliseren en alle activiteiten met betrekking tot onderhoud plannen, uitvoeren en controleren, zodat het gevraagde werk feitelijk wordt uitgevoerd tegen de voorwaarden die van tevoren zijn vastgelegd. Het startpunt is het ‘Operationeel onderhoudsschema’ dat wordt voorbereid en beheerd door Talkpool Nederland (in overleg met de eigenaar van de infrastructuur).

Talkpool Nederland is voortdurend op zoek naar kostenbesparende mogelijkheden voor haar klanten. Omdat de focus van Talkpool Nederland ligt op Engineering en inspectie, kunnen we onze klanten helpen besparen op onderhouds- en her-ontwikkelingskosten. In plaats van kant-en-klaar onderhoud of herontwikkeling, kan Talkpool Nederland onze klanten de beste / goedkoopste leverancier voor onderaanneming adviseren. Talkpool Nederland zal het werk inspecteren en projecteren, maar zal geen marge rekenen over het werk van de onderaannemer. Een kostenbesparing van 10-15% op onderhoud en herontwikkeling is mogelijk. Ook zal de kwaliteit toenemen.

Talkpool zal altijd een advies geven over correctief onderhoud op basis van de NEN 2767 norm, risico’s, historische ontwikkeling en eerdere inspecties.

Mijlstraat 45b 5281 LJ Boxtel NL
+31-(0)411-849230